מדברימדע - הפודקסט מבית מדע גדול, בקטנה

פרק 21: אלכס סלבנקו - נקמת הזוחלים

March 1, 2020

אלכס סלבנקו עוצר אצלינו לפני שהוא ממשיך לארצות הקור, כדי להעיף לנו את המח עם שיחה מרתקת על עולם הזוחלים