מדברימדע - הפודקסט מבית מדע גדול, בקטנה

פרק 30: פרופ’ עילם גרוס - אלוהים נמצא בדברים הקטנים

May 4, 2020

פרופסור עילם גרוס הוביל את אחת הקבוצות שעשתה את אחת התגליות החשובות של זמננו. והוא בא לחלוק כמה סיפורים